Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lùi một bước, để tiến một bước dài hơn?

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

FA thất bại nhưng Premier League chiến thắng. Còn với Michel Platini, kết quả phiên họp của Hội đồng chiến lược bóng đá nhà nghề (PFSC) được xem là một bước lùi, nhưng lùi để tiến một bước khác dài hơn.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/11/130630