Hôm qua 4.3, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết năm nay sẽ lùi thời gian nộp hồ sơ đăng ký thi ĐH, CĐ lại một tuần so với những năm trước.

Các sở GD-ĐT sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh vào những trường tham gia kỳ thi chung của Bộ từ ngày 17.3 đến 17.4 (những năm trước từ 11.3 - 11.4). Với những trường tuyển sinh riêng nhưng có đăng ký thu hồ sơ qua hệ thống Sở GD-ĐT thì thí sinh cũng nộp cùng thời điểm nêu trên. Những trường trực tiếp thu nhận hồ sơ sẽ tự quyết định thời gian này. Ông Nghĩa cũng cho biết tài liệu Những điều cần biết về thi và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 của Bộ sẽ phát hành trước ngày 17.3.

Vũ Thơ