(HNM) - Chiều qua 31-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo VN và Cục VHTT cơ sở đã tổ chức hội thảo “Xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời” nhằm đánh giá vai trò, vị trí của loại hình quảng cáo (QC) này và tình hình xây dựng quy hoạch QC tại các địa phương.