Lúng túng quản lý chất độc hại trong thực phẩm

Gốc
Việc phát hiện sữa có chứa melamine tại Việt Nam một lần nữa lại đặt ra vấn đề về kiểm soát chất lượng thực phẩm. Các chuyên gia cho rằng Bộ Y tế nên sớm xây dựng bộ quy chuẩn và ban hành thường quy việc quản lý các chất độc hại trong thực phẩm để tránh bị động, lúng túng trong việc công bố, quản lý các chất này.

Tin nóng

Tin mới