Các doanh nghiệp Việt Nam còn rất thờ ơ với các vấn đề pháp lý về chống bán phá giá...