“Lười” bảo vệ mình?

Các doanh nghiệp Việt Nam còn rất thờ ơ với các vấn đề pháp lý về chống bán phá giá.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Doanhnghiep/40414/default.aspx