Đến 30.5.2010, CĐ TCty Công nghiệp ximăng (CNXM) VN tròn 30 tuổi. Suốt quãng thời gian đó, hoạt động của CĐ đã góp phần xây dựng TCty CNXMVN trở thành một trong những đơn vị kinh tế mũi nhọn của đất nước với sản lượng XM tăng trưởng bình quân 15% năm.

Từ tổ chức thi đua... Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của CN XM, từ khi ra đời (30.5.1980) đến nay CĐ TCty CNXMVN luôn làm tốt vai trò đại diện CNVC-LĐ toàn ngành; động viên tuyên truyền, giáo dục NLĐ hăng say LĐSX, công tác với khẩu hiệu SX thật nhiều XM. Nhiều CBCĐ đã lăn lộn trên công trình xây dựng các nhà máy XM trọng điểm và hàng loạt các nhà máy mới, các dự án XM... Sự đồng hành của CĐ đã góp phần cùng TCty CNXMVN cũng như các đơn vị thành viên kịp thời đẩy nhanh và nâng cao sản lượng XM xuất xưởng, góp phần giải quyết nhu cầu ngày càng cao về XM của toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước. Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, CĐ TCty thường xuyên phối hợp với chuyên môn dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tổ chức thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng. Đó là các phong trào thi đua “Quốc tế hữu nghị Việt - Xô” trên công trình XM Bỉm Sơn; thi đua liên ngành giữa TCty và các đơn vị trong ngành xây dựng tại công trình XM Hải Phòng, Tam Điệp, Hoàng Mai, Bình Phước... sáng kiến ứng dụng tiến bộ KHCN; tiết kiệm chi phí giảm giá thành XM; nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình gắn với việc xây dựng và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO... Các phong trào này đang phát huy tác dụng, mang lại hiệu qua kinh tế cao. Chỉ 5 năm (2004-2009), toàn TCty đã có 2.800 sáng kiến, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật với hơn 5.000 lượt người tham gia với giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng và số tiền trích thưởng cho phong trào hơn 5 tỉ đồng. ...đến chăm lo đời sống người lao động Chủ tịch CĐ TCty CNXMVN Mai Đức Đề cho biết, việc tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng được CĐ TCty quan tâm chỉ đạo. Khi thực hiện chuyển đổi các DN ngành XM từ DNNN sang hình thức Cty CP, CĐ phối hợp cùng chuyên môn giải quyết chính sách cho LĐ dôi dư, phân chia quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, xây dựng hoàn chỉnh nội quy, quy chế nội bộ... nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Hàng năm, ngoài việc chỉ đạo tổ chức ĐHCNVC, hội nghị NLĐ, hội nghị CBCC, xây dựng TƯLĐTT, hướng dẫn giao kết HĐLĐ cá nhân, CĐ còn tham gia các hội đồng của DN về nâng lương, nâng bậc, thi tay nghề. CĐ cũng đôn đốc Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra CĐ thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế và chế độ chính sách nhằm ngăn ngừa những sai sót, đảm bảo công khai, dân chủ trong phân phối tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác. Nhờ kết hợp tốt với chuyên môn cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ, nên nhiều năm qua từ cơ sở đến TCty ít xảy ra việc khiếu kiện. Điều đó tạo được sự thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong CNVC-LĐ để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một nhiệm vụ đầy tâm huyết nhiều năm nay là TCty đã và đang phụng dưỡng 236 bà mẹ VNAH, xây 95 nhà tình nghĩa, 4.500 nhà đại đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm cho 1.550 gia đình, góp quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 4 tỉ đồng, quỹ bảo trợ trẻ em 1,9 tỉ đồng... Đến nay CĐ TCty CNXMVN có 31 CĐCS trực thuộc gồm 335 CĐ bộ phận với gần 20.000 CB, CNVC-LĐ đoàn viên CĐ. Với thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua, tổ chức CĐ trong TCty được tặng thưởng: 5 huân chương Lao Động hạng Nhì, 12 huân chương Lao Động hạng Ba; 50 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các CĐCS cùng CB, đoàn viên CĐ đạt thành tích xuất sắc. Nguồn: CĐ TCty CNXMVN