Sản lượng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ giảm so với năm 2008...