Dạy tiếng Việt cho kiều bào: Nghệ thuật gắn bó sâu nặng với dân tộc

Dạy tiếng Việt cho kiều bào: Nghệ thuật gắn bó sâu nặng với dân tộc

Để góp phần gìn giữ tiếng nói quê hương trong cộng đồng người xa xứ, trong sáu năm qua, một khóa tập huấn...

8 liên quan

80 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài được tập huấn giảng dạy tiếng Việt

80 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài được tập huấn giảng dạy tiếng Việt

80 giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài đã về Hà Nội dự Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt...

8 liên quan

80 học viên dự khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên ở nước ngoài

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Giáo...

8 liên quan

Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp...

8 liên quan

Tiếng Việt quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Giáo...

8 liên quan

Khai giảng Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt lần thứ 6 dành cho giáo viên kiều bào

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Giáo...

8 liên quan