Tại hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, nước lũ đã xuống. Trong hàng loạt khó khăn chồng chất, thiếu lương thực vẫn là nỗi lo lớn nhất đối với các hộ gia đình... Xem chi tiết...