Tại thời điểm này, khi kênh chứng khoán không còn sóng để lướt và nhà đất đóng băng thì có nên đầu tư vàng không? Câu hỏi này không chuyên gia nào dám trả lời> Diễn biến thị trường vàng tuần qua