Lưu Bị và Tôn Quyền ngoài miệng nói nhân nghĩa, nhưng 'bụng đầy dao găm'

Gốc
Mặc dù cả Lưu Bị lẫn Tôn Quyền đều nói lấy việc chặt đá để 'hỏi ý trời' về việc diệt quân của Tào Tháo, nhưng trong thâm tâm cả hai đều muốn 'hỏi trời' về việc nắm giữ Kinh Châu nhằm hoàn thành nghiệp Đế Vương.

Trong năm 209, Tôn Quyền muốn củng cố liên minh với Lưu Bị nên đã thuyết phục đối phương sang Giang Đông để bàn về kế hoạch gả em gái cho. Thế nhưng, theo Tam Quốc diễn nghĩa thì đây chỉ là kế sách mà Tôn Quyền vạch ra nhằm giam lỏng Lưu Bị vài ngày nhằm đoạt lấy mấy quận Kinh Châu.

Ảnh minh họa.

Tuy vậy, Gia Cát Lượng dã đoán biết được nên tương kế tựu kế giúp Lưu Bị không chỉ lấy được Tôn phu nhân, mà còn giữ được Kinh Châu.

Cũng trong buổi nói chuyện sau khi đề thân, Lưu Bị và Tôn Quyền đã bộc lộ nhân tâm của mình qua việc chặt đá. Theo đó, cả hai đều muốn lấy Kinh Châu nhằm hoàn tất nghiệp Vương Bá, Đế Vương của mình, nhưng bên ngoài đều lấy việc “diệt Tào” để bày tỏ nỗi lòng.

Clip: Lưu Bị và Tôn Quyền ngoài miệng nói nhân nghĩa, nhưng ‘bụng đầy dao găm’. Nguồn: Highlight Tam Quốc.

Quốc Bảo (Tổng hợp)

loading...