Quan Vân Trường và điểm yếu chết người

Quan Vân Trường và điểm yếu chết người

Trong mắt người đời, Quan Vũ là bậc danh tướng vũ dũng, nghĩa khí. Nhưng dưới cái nhìn của các sử gia, ông...

6 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Khổng Minh bộc bạch tầm nhìn lãnh đạo khiến Lưu Bị 'nín lặng'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Khổng Minh bộc bạch tầm nhìn lãnh đạo khiến Lưu Bị 'nín lặng'

Sau khi gặp lại Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã bộc bạch nguyên nhân khiến mình nổi nóng, treo ấn từ quan và nói...

6 liên quan

Chỉ vì điều này mà Lưu Bị thẳng thừng chửi Trương Phi, Quan Vũ ngu dốt

Sau khi thoát nạn trở về, Lưu Bị liền muốn gặp Gia Cát Lượng, nhưng chỉ thấy Khổng Minh đã treo ấn từ quan....

6 liên quan

Những chi tiết bịa đặt trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung

Ít ai biết, trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung đã tô vẽ lịch sử, sáng tạo thêm rất nhiều...

6 liên quan

'Tam Quốc diễn nghĩa' – Lật tẩy 99 tình tiết ...bịa đặt

Cùng với Thủy Hử, Tây Du Ký và Hồng Lâu mộng, 'Tam Quốc diễn nghĩa' của La Quán Trung là một cuốn tiểu thuyết...

6 liên quan

Mộ phần anh hùng Tam Quốc giờ ra sao?

Mộ phần anh hùng Tam Quốc giờ ra sao?

Trên thực tế, không chỉ riêng Tào Tháo, mà với hầu hết các nhân vật Tam Quốc, mộ phần đích thực của họ đến...

6 liên quan