Một số trẻ không bao giờ thực sự có cảm giác đói. Đơn giản chỉ vì bé đã được cho ăn vặt quá nhiều. Kẹo, bánh, các bữa ăn nhẹ chính là nhân tố cản trở bữa chính của bé.