Khác với các năm trước, ra Tết là mùa làm ăn của các lò luyện thi. Năm nay, dù việc quản bá ôn luyện khá rầm rộ trên nhiều kênh truyền thông nhưng các lò luyện thực tế lại vắng sĩ tử. Trong khi đó, những lò luyện "ảo" trên mạng lại trở nên nhộn nhịp...