Thị xã Đông Hà (Quảng Trị) vốn không phải là cái nôi của các lò luyện thi đại học, cao đẳng... Tuy nhiên, những ngày gần đây đã có hàng ngàn sĩ tử ở các nơi trong tỉnh và các tỉnh khác như: Quảng Bình, Hà Tĩnh... về đây luyện thi. Dịch vụ lò luyện theo đó cũng mọc lên nhưng chất lượng vẫn là một dấu hỏi...