Biết đâu bất ngờ hai ta lại rời xa nhau...

Ly do chia tay thoi nay - Anh 1

Lý do chia tay thời nay nó phũ quá.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 2

Ly do chia tay thoi nay - Anh 3

Thằng bạn em nó suốt ngày thế này, là bệnh gì hả các bác, ám ảnh béo phì phải không ạ? :))

Ly do chia tay thoi nay - Anh 4

Bởi vì mình chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả luôn.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 5

Thế nên đừng hỏi vì sao mình ế =))

Ly do chia tay thoi nay - Anh 6

Ngày nào cũng hỏi và câu trả lời ngày nào cũng thế.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 7

Ly do chia tay thoi nay - Anh 8

Ly do chia tay thoi nay - Anh 9

Ly do chia tay thoi nay - Anh 10

Chị ấy bị bệnh nặng quá rồi bác sĩ ạ.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 11

Ấy thế mà lúc nào cũng phải có câu này cơ, đúng là mất bình tĩnh thật.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 12

Lý do chia tay thời nay nó phũ quá.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 13

Ly do chia tay thoi nay - Anh 14

Thằng bạn em nó suốt ngày thế này, là bệnh gì hả các bác, ám ảnh béo phì phải không ạ? :))

Ly do chia tay thoi nay - Anh 15

Bởi vì mình chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả luôn.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 16

Thế nên đừng hỏi vì sao mình ế =))

Ly do chia tay thoi nay - Anh 17

Ngày nào cũng hỏi và câu trả lời ngày nào cũng thế.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 18

Ly do chia tay thoi nay - Anh 19

Ly do chia tay thoi nay - Anh 20

Ly do chia tay thoi nay - Anh 21

Chị ấy bị bệnh nặng quá rồi bác sĩ ạ.

Ly do chia tay thoi nay - Anh 22

Ấy thế mà lúc nào cũng phải có câu này cơ, đúng là mất bình tĩnh thật.