Chậm nói thường gặp ở trẻ có độ tuổi từ 24-36 tháng, trong đó 3/4 là bé trai.

Bé trai thường chậm biết nói hơn bé gái (Ảnh minh họa).