Lý luận phê bình: mối quan hệ giữa đào tạo với đời sống âm nhạc

Gốc
TT - Đó là tên hội thảo vừa diễn ra vào sáng 9-1-2009 tại Nhạc viện TP.HCM. Năm bản tham luận của giáo sư Ca Lê Thuần, tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm - phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM, nhà báo Nguyễn Hữu Thịnh, giảng viên Trần Vân Anh và nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã đặt những vấn đề sát sườn hiện trạng đào tạo cùng hoạt động phê bình âm nhạc hiện nay.

Tin nóng

Tin mới