Vừa qua, tại Đại hội nhiệm kỳ VI Liên đoàn xe đạp- mô tô thể thao Việt Nam đã bầu ra BCH mới, trong đó Cựu Đại sứ du lịch, diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ được bầu là một trong 5 phó chủ tịch, với vai trò Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn.

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 1

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 2

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 3

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 4

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 5

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 6

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 7

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 8

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 9

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 10

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 11

Ly Nha Ky nhan chuc Pho chu tich Lien doan xe dap - mo to Viet Nam khoa VI - Anh 12