Biết mình đang sở hữu một chân sút hiện là "của hiếm", mới đây Lyon đã đáp lại mong muốn có Benzema của Milan bằng lời tuyên bố rằng: 25 triệu bảng chưa "nhằm nhò" gì...