Ma Cao phát hiện chất melamine trong sữa và bánh ngọt

Gốc
Sở Y tế Ma Cao đã phát hiện 8 trong 96 mẫu thực phẩm có chứa chất melamine

Tin nóng

Tin mới