(VnMedia) - Hãng MacWay (Pháp) vừa mắt chiếc ổ cứng cắm ngoài SilverDrive Quattro có dung lượng lưu trữ lên tới 1,5TB (1TB=1.024GB).