Đảng Ôn hòa thành lập chính phủ mới của Thụy Điển

Đảng Ôn hòa thành lập chính phủ mới của Thụy Điển

Thụy Điển: Lãnh đạo đảng Ôn hòa có trách nhiệm lập chính phủ mới

Thụy Điển: Lãnh đạo đảng Ôn hòa có trách nhiệm lập chính phủ mới

Thụy Điển: Đằng sau việc bà Magdalena Andersson từ chức

Thụy Điển: Đằng sau việc bà Magdalena Andersson từ chức

Sau tuyên bố từ chức, Thủ tướng Thụy Điển bày tỏ lo ngại về tương lai đất nước

Sau tuyên bố từ chức, Thủ tướng Thụy Điển bày tỏ lo ngại về tương lai đất nước

Thủ tướng Thụy Ðiển từ chức sau thất bại trong bầu cử

Thủ tướng Thụy Ðiển từ chức sau thất bại trong bầu cử

Chính trường Thụy Điển xáo động sau bầu cử

Chính trường Thụy Điển xáo động sau bầu cử

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển lại từ chức

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển lại từ chức
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển lại từ chức
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển lại từ chức

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển lại từ chức

Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức

Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển tuyên bố từ chức

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển tuyên bố từ chức

Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Thụy Điển từ chức

Thủ tướng Thụy Điển từ chức

Thủ tướng Thụy Điển từ chức

Thủ tướng Thụy Điển từ chức

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển tuyên bố từ chức

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển tuyên bố từ chức

Đảng cực hữu thắng lớn, Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức

Đảng cực hữu thắng lớn, Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức

Phe cực hữu tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở Thụy Điển

Phe cực hữu tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở Thụy Điển

Lý do Thủ tướng Thụy Điển M.Andersson kêu gọi chờ kết quả bầu cử Quốc hội cuối cùng

Lý do Thủ tướng Thụy Điển M.Andersson kêu gọi chờ kết quả bầu cử Quốc hội cuối cùng

Địa chấn tiềm tàng trên chính trường Thụy Điển

Địa chấn tiềm tàng trên chính trường Thụy Điển

Cánh hữu tạm thời vươn lên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển

Cánh hữu tạm thời vươn lên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển