Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mai đỏ ngạo tuyết

Gốc

Trong thành Tô Châu có một vị Đại sư­ giám định và th­ưởng thức tranh cổ, tên là Cổ Vũ Đình. Phàm là những tranh giả đều bị mắt ông phát hiện. Tranh cổ có đóng dấu của ông, tuyệt đối là tranh thật.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.28402.qdnd