Mãi tin và hành động theo Người

Gốc
Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Các điển hình tiên tiến học và làm theo Bác giao lưu trong chương trình tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 mới đây. Ảnh: HUY ANH

Đó là đường lối khoa học, cách mạng, đúng đắn trong mọi hành động của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Các ý kiến trong hội thảo Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay đều khẳng định giá trị vững bền của tư tưởng, đạo đức, phong cách và Di chúc thiêng liêng của Người.

* Giá trị bền vững

Khẳng định giá trị vững bền của tư tưởng và Di chúc Hồ Chí Minh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn đã khẳng định điều đó.

Đồng chí Ngô Trí Thức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa cho rằng, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thi đua chào mừng 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai. Từ học tập làm theo Bác, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất phát từ cơ sở đã khẳng định giá trị vững bền của Di chúc của Bác Hồ.

Đó là mô hình Xây dựng đường phố văn hóa - đường hẻm văn minh của Thành đoàn Biên Hòa. Đến nay, đã có 9 tuyến đường được công nhận “đường phố văn hóa” và 146 tuyến hẻm được công nhận “đường hẻm văn minh”. Hay mô hình Đứng chốt an toàn giao thông có ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị…

Theo đồng chí Ngô Trí Thức, khi Thành ủy khảo sát những mô hình này để lựa chọn tuyên dương, tất cả đều khẳng định, học và làm theo Bác được vận dụng ngay ở các vị trí công tác của từng cán bộ, đảng viên với mục đích cao nhất là phục vụ tích cực nhân dân.

Khẳng định giá trị vững bền của tư tưởng Hồ Chí Minh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Trần Quang Vinh cho rằng, thời gian qua việc học tập, làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên trong huyện đi vào nền nếp; đặc biệt duy trì tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn. Nhờ vậy, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thanh niên có đạo nhập ngũ hằng năm luôn đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao.

* Vận dụng linh hoạt

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được gói gọn trong khoảng 7 trang viết tay nhưng Bác đã chỉ ra nhiều nội dung cốt lõi trong xây dựng Đảng, chăm lo đời sống nhân dân và nhiều nội dung liên quan.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Định Quán Nguyễn Thị Thanh Yên nhìn nhận, tư tưởng, đạo đức, phong cách và Di chúc của Người thực sự là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam trong hành động, trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, nhờ học tập và làm theo Bác hiệu quả, huyện Định Quán có sự chuyển biến tích cực, tạo sự lan tỏa, trở thành động lực tự giác của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 100% cơ sở Đảng và cơ quan, đơn vị đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, theo chuyên đề hằng tháng. Kết quả cuối năm 2018, Định Quán hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nhờ vào sự vận dụng sáng tạo Di chúc của Bác trong thực tế.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch Dương Văn Em khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng của Người tiếp tục được vận dụng trong hoạt động hằng ngày, trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn khẳng định, việc học tập, làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác trong cán bộ, đảng viên rất cần thiết, quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định giá trị bền vững, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh mãi mãi tin và làm theo Người để xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh văn minh.

Nam Anh

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa Ngô Trí Thức: Đánh giá sự hài lòng của dân đối với cán bộ công chức

Khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người, thời gian qua cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn thành phố thi đua thực hiện bằng việc nỗ lực cải cách hành chính. Tại bộ phận một cửa thành phố và các phường, xã đều có máy đánh giá cán bộ, công chức. Qua tổng hợp cho thấy trên 99% người dân hài lòng với thái độ, cung cách phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom Chu Thị Mây: Nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên

Rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên muốn thành công, trước hết phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Khi nhận thức đúng từ thái độ đến hành vi đều đúng và theo nền nếp. Thời gian qua, huyện Trảng Bom chú ý thông qua các hình thức triển khai, tuyên truyền đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào thực tế; quán triệt học tập các chuyên đề hằng năm, viết thu hoạch gắn với nhiệm vụ nên khi thực thi nhiệm vụ đều nhận được sự đồng thuận của người dân.

Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Phan Thị Cảnh: Nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo

Những mô hình hay, những việc làm tốt trong học tập và làm theo Bác ở huyện Long Thành đã được biểu dương, nhân rộng như “làm hết việc, không làm hết giờ”; “4 xin” (gồm xin chào, xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn) để hài lòng dân; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho dân... Nhờ vậy, việc di dời chợ Long Thành đến địa điểm mới nhận được đồng thuận của dân và nhanh chóng hoàn thành. Đây là bài học hay để Long Thành tiếp tục vận động, thuyết phục dân trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Huyền Linh (ghi)