Sau dự án xây dựng khu liên hợp thép tại tỉnh Ninh Thuận có tổng vốn đầu tư gần 9,8 tỷ USD được cấp phép, Malaysia đã trở thành đối tác đứng đầu trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam 9 tháng qua.