Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mắm tôm cao thượng, miễn chấp!

Gốc

Nghe tới chuyện dịch bệnh, ai cũng sợ xanh mặt. Dịch H5N1, dịch Sars, dịch hạch, dịch tả (thổ tả) nghe càng hãi hùng, xanh mắt cáo!

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/209993.asp