Người ta muốn làm DJ phải có bàn, phải có dàn âm thanh và "hầm bà lằng" một tỷ thứ, nhưng thanh niên này thì hoàn toàn không!

Theo TH (Facebook) (Khám Phá)

Theo TH (Facebook) (Khám Phá)