(VTC News) - MC Lại Văn Sâm tiếp tục: "Hồi trẻ chắc bác có nhiều cô theo lắm!", cụ ông đáp: "Đúng vậy! Tán gái bác giỏi lắm, thế mạnh của bác là đẹp trai nên nhiều cô theo lắm".

Xem clip:

VTV3

Vũ Nguyên