Mang đại bàng đi săn sói ở Mông Cổ

Gốc
Ở tỉnh Bayan Olgii, phía tây của Mông Cổ, truyền thống huấn luyện và mang đại bàng đi săn đã kéo dài hàng nghìn năm và vẫn được duy trì đến ngày nay.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới