TTO - Hôm nay 30-3 là ngày mong đợi của gần 30 ông bố - bà mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến hơn 6 tuổi bị dị tật vùng mặt ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam.