Vào lúc 8 giờ 45 ngày 26.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, các tuyến cáp kết nối quốc tế trên đất liền của EVN Telecom và Viettel tại Lạng Sơn và Quảng Ninh bị đứt.