Mạng xã hội nông nghiệp

Gốc
(NLĐ) - Nước ta có hơn 60% dân số sản xuất nông nghiệp, vậy tại sao không có một mạng xã hội nông nghiệp để trợ giúp nông dân? Từ trăn trở đó, hai anh Nguyễn Hữu Cường, Khuất Văn Phiến (Hà Nội) đã triển khai ý tưởng lập ra mạng xã hội nông nghiệp đầu tiên ở nước ta.

Bằng việc thiết kế một website dễ sử dụng (AgriNetwork), tiện lợi và có tính tương tác cao, cộng đồng người làm nông nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận với những kỹ thuật mới, kinh nghiệm sản xuất và nhiều vấn đề khác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cả việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện mạng xã hội nông nghiệp này đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm.

Tin nóng

Tin mới