Mảnh đất tuyệt vời, đầy hấp dẫn

Gốc
Bài viết của nhà báo, nhà Việt Nam học nổi tiếng của Nga Xéc-gây A-phô-nin (Sergey Afonin) đăng cùng bức ảnh ghi lại cảnh xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trên bán nguyệt san Tassovets số ra mới đây khẳng định, chiến thắng 30-4-1975 kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà nhân dân Việt Nam sắp kỷ niệm là một thắng lợi có tầm quan trọng to lớn.

Bài báo cũng ghi lại ấn tượng của tác giả trong các chuyến thăm Việt Nam sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, khẳng định Việt Nam là mảnh đất tuyệt vời và đầy hấp dẫn, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. TTXVN

Tin nóng

Tin mới