Những thủ thuật bôi nhọ vốn ăn sâu vào đời sống chính trị tại South Carolina lại sống dậy khi nghị sĩ Jonh McCain và các đối thủ bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng.