Với những doanh nghiệp niêm yết có lượng tiền mặt lớn và mức vốn hóa chỉ bằng hoặc thấp hơn giá trị tiền mặt đang nắm giữ, thâu tóm để chuyển đổi sở...