Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến Việt Nam trên nhiều khía cạnh như sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như công ăn việc làm và đời sống người dân. Chính phủ các nước cũng như Việt Nam đã đưa ra những gói kích thích kinh tế nhằm chống lại những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng.

“Mạnh, nhanh, lỳ và khôn” để vượt khủng hoảng