Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mạo danh CIENCO 4, "tuyển dụng" XKLĐ "chui"

Trương Thị Thu Hà đã lợi dụng pháp nhân của CIENCO 4 và Trung tâm Đào tạo phát triển khoa học công nghệ cao (nơi Hà được làm việc), lừa đảo, chiếm đoạt của 85 người mà Hà "tuyển" đi XKLĐ số tiền 1,091 tỷ đồng và 136.900 USD.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/12/82070.cand