Ezequiel Lavezzi đã phát biểu với báo chí rằng, nếu Chelsea muốn có sự phục vụ của anh, hãy chuyển địa điểm CLB sang... Italia.