Ca sĩ Mariah Carey vừa đòi hôn phu cũ James Packer bồi thường 50 triệu đô-la sau khi hai người chia tay vào tháng 9.