Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS - HNX) thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

Ngày 8/1/2016, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS - HNX) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 18/12/2015.

Trước đó, ngày 15/9/2015, MAS cũng đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

Được biết, doanh thu thuần quý III/2015 của MAS đạt 58,77 tỷ đồng, tăng 12% so với quý III/2014. Trong đó, doanh thu từ khu vực Đà Nẵng chiếm trên 50% tổng doanh thu của công ty. Lợi nhuận sau thuế MAS tăng nhẹ 6% lên 8,86 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, MASCO ghi nhận doanh thu thuần 168,48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26,98 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 6% so với cùng kỳ năm trước, EPS 9 tháng tương ứng 8.746 đồng.

Được biết, năm 2015, MASCO đặt kế hoạch lãi sau thuế hơn 24 tỷ đồng. Với kết quả đã thực hiện từ đầu năm, công ty đã hoàn thành 112% kế hoạch năm.

Bình An