Hai chiếc máy mới thể hiện rõ nét đặc điểm của dòng V là kiểu dáng mảnh mai, khả năng quay phim mạnh, dễ dùng và trình diễn đa phương tiện với màn hình lớn.