Theo BCTC quý 4/2015, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNX: MAS) đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm gần 3% xuống 10.8 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 4 của công ty đạt 59.8 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 9% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng hơn 19% khiến lãi gộp quay đầu giảm gần 8% xuống còn 19.2 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm từ 38% về hơn 32%.

Hoạt động tài chính mang về doanh thu không đáng kể, chỉ hơn 302 triệu đồng, giảm 32% so với quý 4/2014, trong khi chi phí tài chính lại tăng gấp hơn 2 lần lên 323 triệu đồng. Chi phí lãi vay và chi phí doanh nghiệp lại được cắt giảm lần lượt 12% và gần 19% về mức 2 tỷ và 3.8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, MAS lãi ròng 10.8 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ mặc dù đã cắt giảm các chi phí kinh doanh.

Tổng kết cả năm, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 228 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với kết quả năm 2014 và vượt kế hoạch gần 19%. Theo đó, lãi ròng của MAS cũng ghi nhận con số 37.8 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thực hiện năm trước, đồng thời vượt gần 57% chỉ tiêu đề ra.

MAS: Lai truoc thue 2015 hon 48 ty, vuot 57% ke hoach - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
MAS_2016.2.3_438cdde_MAS_HNX_BCTC_TH_quy_4_nam_2015.pdf