Doanh thu thuần cả năm 2015 của MSN đạt 30.628 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2014...

Masan bao lai truoc thue tren 6.600 ty dong - Anh 1

Một trong những sản phẩm của Tập đoàn Masan.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2015.

Theo đó, doanh thu thuần cả năm đạt 30.628 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2014 nhờ sự đóng góp của Masan Nutri-Science với 14.054 tỷ đồng.

Trong khi mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống tăng trưởng 4,7% trong cả năm 2015 với tổng doanh thu 13.918 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn tăng trưởng 70,6% so với cùng kỳ lên 6.687 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ ngành hàng thực phẩm và đồ uống lớn nhất gần 3.500 tỷ đồng, tiếp đến là chuỗi giá trị dinh dưỡng hơn 1.600 tỷ đồng và cuối cùng là khoáng sản và chế biến giá trị gia tăng tăng 9,1% lên 1.237 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần pro forma tăng 54%, đạt 2.992 tỷ đồng và lợi nhuận thuần báo cáo theo chuẩn kế toán Việt Nam đạt 2.527 tỷ đồng, tăng 24%.

MSN cho biết, cuối năm 2015, Masan đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với hãng bia của Singha của Thái Lan với giao dịch trị giá 1,1 tỷ USD gồm vốn mới cho phép Singha sở hữu 25% cổ phần Masan Consumer Holdings và 33,3% cổ phần Masan Brewery.

Trong tháng 1/2016, đợt rót vốn đầu tiên của Singha đã diễn ra với khoản giải ngân 650 triệu USD, tại điều kiện cho Mansan Consumer Holdings mua thêm cổ phần của Masan Consumer và tăng quyền sở hữu từ 77,8% lên 96,7%.

Bên cạnh đó, MSN cho biết, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 2.037 tỷ, tăng 43,8% so với năm 2014 nhờ thu nhập lãi thuần sau dự phòng tăng 22,76% so với đầu năm. Nợ xấu ở mức 1,67%.