(Xinh xinh) - Thử ngắm người phụ nữ dưới đây và thử xem Massage mang lại gì cho cô ấy!

Động tác 1 - Dùng 3 ngón giữa của hai tay đặt lên trán - Sau đó ấn về phía hai bên, đến huyệt thái dương - Sau đó kéo xuống vị trí xương quai xanh, lặp lại động tác 3 lần Động tác 2 - Ấn nhẹ theo chiều mũi tên như trong hình, dùng ngón đeo nhẫn bắt đầu ấn từ quầng mắt lên trên - Dùng ngón chỏ ấn từ chỗ lõm ở ổ mắt lên huyệt thái dương - Dùng ngón giữa và ngón đeo nhẫn ấn theo chiều ngang ở xung quanh quầng mắt - Sau đó kéo đến huyệt thái dương, và xuống xương quai xanh, lặp lại 3 lần Động tác 3 - Đặt lòng bàn tay đặt ở vị trí xương gò má - Hai tay kéo về hai bên đến huyệt thái dương - Sau đó kéo xuống xương quai xanh, lặp lại 3 lần Động tác 4 - Ngón cái áp vào phần mặt giữa mép và tai - Từ mép bắt đầu kéo lên đến huyệt thái dương - Sau đó lại đẩy xuống đến xương quai xanh, lặp lại 3 lần