Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mất cân đối tiền lương giữa các loại hình doanh nghiệp

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đoàn giám sát của ủy ban Vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII vừa có buổi làm việc với UBND TP xung quanh đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2003-2007 và tình hình thu - chi BHXH trên địa bàn thành phố. Theo UBND thành phố Hà Nội, tác dụng của việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người hưởng lương, nhất là những người hưởng lương từ ngân sách, người nghỉ hưu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=26799