Hai tuần trước khi Hội nghị thượng đỉnh trái đất Rio lần thứ 20 về chống biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 20 – 22 tháng 6 tới đây, một nhóm gồm 17 nhà nghiên cứu sinh thái nổi tiếng trên toàn thế giới đã công bố một bản báo cáo, trong đó xác định một cách khái quát nhất các điểm đáng quan tâm về hệ sinh thái hiện nay.

Nhóm nghiên cứu đã đi sâu vào phân tích các tác động của sự mất đa dạng sinh học đối với nhân loại. Những thông tin được công bố trong báo cáo này sẽ giúp các nhà hoạch định đưa ra những quyết định đúng đắn và các chính sách thích hợp để làm chậm lại thực trạng đáng báo động này.

Khám phá tính đa dạng sinh học trong tự nhiên

Theo nhóm nghiên cứu, con người đang từng ngày phá hủy chính hệ sinh thái mà họ đang sống. Việc lạm dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên đã gây ra những tác động xấu đến môi trường. Sự mất đa dạng sinh học làm giảm một cách đáng kể hiệu quả của hệ sinh thái đến các nguồn tài nguyên quý giá. Hệ sinh thái sẽ không còn đủ điều kiện và thời gian để phát triển, phân hủy và tái sinh dinh dưỡng hợp lý.
Nghiên cứu cũng đi sâu hơn vào các vấn đề về sự tuyệt chủng, biến đổi gene của nhiều loài theo mốc thời gian và không gian làm hệ sinh thái bị thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Sự mất cân bằng hệ sinh thái có tác động nghiêm trọng tương đương với những sự thay đổi khác như khí hậu nóng lên hay lượng khí nitơ vượt quá mức cho phép trong nông nghiệp.
Một cách khái quát nhất, mục tiêu chính của cuộc nghiên cứu lần này là thu thập những thông tin về thực trạng mất cân bằng sinh học hiện nay để cung cấp cho các cuộc tranh luận tại hội nghị sắp tới. Dựa vào đó, các chính sách khoa học thích hợp sẽ được đưa ra thảo luận để giúp các nhà hoạch định thực hiện nhiều giải pháp làm chậm lại sự tổn thất cho hệ sinh thái hiện nay.

Theo Đất Việt