Mật đắng từ "sống thử"

Hanoinet - Lan mê Tuấn ở cái lãng mạn. Tiếng sét ái tình khiến Lan tự nguyện sang sống chung cùng Tuấn chỉ sau chưa đầy 1 tháng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=57681