Mật độ dân số Hội An gấp hơn 6 lần trung bình cả nước

Gốc
Kết quả điều tra về mật độ dân số tại TP.Hội An (Quảng Nam) vừa ghi nhận tỷ lệ 1.562 người/km2, cao gấp hơn 6 lần so với bình quân mật độ dân số ở Việt Nam (243 người/km2 - trong khi mật độ chuẩn của quốc tế là 40 người/km2).

Kết quả điều tra về mật độ dân số tại TP.Hội An (Quảng Nam) vừa ghi nhận tỷ lệ 1.562 người/km2, cao gấp hơn 6 lần so với bình quân mật độ dân số ở Việt Nam (243 người/km 2 - trong khi mật độ chuẩn của quốc tế là 40 người/km 2 ).

Tuy nhiên, theo Phòng Thống kê TP.Hội An, tỷ lệ 1.562 người/km2 cũng được tính theo bình quân toàn TP. Riêng ở khu vực I của đô thị cổ (gồm các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong), mật độ này còn cao hơn gấp 10 lần. Cụ thể, P.Cẩm Phô có mật độ 8.578 người/km2, P.Minh An 12.129 người/km2.

Sự gia tăng dân số ở TP.Hội An khá nhanh kể từ năm 2005, khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong quản lý, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn khu phố cổ. Hội An đã 5 lần vận động giãn dân ra các vùng Thanh Hà, Tân An, Cẩm Phô (gần 8.000 người), nhưng hiện tại vẫn cần đến 88 ha đất bố trí quy hoạch thêm cho đô thị.

H.X.Huỳnh

Tin nóng

Tin mới